Zmniejszałem erekcję i członek, Twój penis może się zmniejszyć. Sprawdź, jak to powstrzymać


Aleksandra Szczygła w Warszawie Streszczenie Obecnie na świecie obserwuje się wzrost zapadalności na choroby cywilizacyjne związane z konsumpcyjnym trybem życia. Powszechny dostęp do żywności często związany z jej nadmierną podażą, żywność wysoko przetworzona, bogata w tłuszcze nasycone i węglowodany proste oraz siedzący tryb życia sprzyjają nadwadze i otyłości, cukrzycy, chorobom układu krążenia, a także zaburzeniom erekcji ED. Zaburzenia erekcji zostały zdefiniowane jako niezdolność do osiągnięcia lub utrzymania sztywności prącia wystarczającej dla satysfakcji seksualnej.

ile wynosi wzrost penisa

Dysfunkcja erekcji często występuje w społeczeństwach zmniejszałem erekcję i członek i dotyka głównie mężczyzn powyżej Szacuje się, że liczba osób cierpiących z powodu ED zwiększy się do milionów w plaga dla penisa. Obecnie uważa się, że ED są jednym z głównych problemów zdrowotnych w starzejących się społeczeństwach.

Tlenek azotu NOuwalniany przez śródbłonek i zakończenia nerwów układu przywspółczulnego, jest podstawowym neuroprzekaźnikiem zaangażowanym w proces erekcji prącia. Rozszerza naczynia krwionośne penisa, co jest niezbędne w zmniejszałem erekcję i członek erekcji. Niewystarczająca produkcja śródbłonkowego NO leży u podstaw tych zaburzeń.

Wysokie spożycie energii, tłuszczu i cukru charakterystyczne dla diety zachodniej, w dłuższej perspektywie, powoduje dysfunkcję śródbłonka i obniżenie ekspresji śródbłonkowego NO, co jest ważnym czynnikiem przyczyniającym się do rozwoju ED.

Niezdrowe nawyki żywieniowe, w szczególności nadmiar niektórych makroskładników w diecie, zwłaszcza tłuszczu i węglowodanów prostych wywołują zaburzenia czynności śródbłonka zmniejszałem erekcję i członek utratę homeostazy naczyń, które mogą inicjować i utrzymywać ED. Zmiany w stylu życia, takie jak zrównoważona dieta, czyli dostarczanie odpowiedniej dla wieku i indywidualnych potrzeb zmniejszałem erekcję i członek ilości tłuszczu, węglowodanów złożonych, białka i mikroelementów oraz napary do montażu powinny być pierwszym krokiem w profilaktyce oraz leczeniu ED.

Słowa kluczowe: zaburzenia erekcji, dieta w zaburzeniach erekcji, izoflawony, antyoksydanty, dieta śródziemnomorska Seksuologia Pol. The current overconsumption of processed and energy-dense food products of poor nutritional value combined with our sedentary lifestyle have contributed to the overweight, obesity, type 2 diabetes mellitus, cardiovascular diseases and erectile dysfunction ED.

Erectile dysfunction is a common medical disorder in Western societies that primarily affects men older than 40 years of age.

Męski problem - co warto wiedzieć o impotencji?

Moreover, the worldwide prevalence of erectile dysfunction has been predicted to reach million cases by the year Clearly, erectile dysfunction is now regarded as a major health problem for the increasingly healthy ageing population. Nitric oxide NO released from the endothelium and the parasympathetic nerve terminals, is leczenie ze słabej erekcji primary neurotransmitter involved in penile erection.

NO widens the blood vessels of the penis which is necessary in the process of erection. Insufficient production of endothelial NO is the main reason of these disorders.

Dietary components significantly affect the proper functioning of the endothelium. High-calories and high-fat and high-sugar western diets, in the long term, cause endothelial dysfunction and lowering endothelial nitric oxide expression, which is a major contributor to the development of the ED. Unhealthy diet habits, in particular excess of przyczyny częstej erekcji dietary compounds within the diet, and in particular, fat and carbohydrate overload, can induce disturbances of zmniejszałem erekcję i członek function and loss of vascular homeostasis, which can initiate and sustain ED.

Lifestyle changes such as a balanced diet — providing the proper quantities of fat, complex carbohydrates, proteins, and micronutrients and vitamins depending on age, and nutritional needs of the individual zmniejszałem erekcję i członek be the first step in the prevention and treatment of erectile dysfunction. Key words: erectile dysfunction, nutrition in erectile dysfunction, isoflavones, antioxidants, mediterranean diet Seksuologia Pol.

Stanowi nie tylko barierę dla krwi, ale jest również istotnym czynnikiem w regulacji napięcia naczyń krwionośnych oraz przepływu krwi w odpowiedzi na bodźce nerwowe, humoralne i środkowy samiec penisa. Komórki śródbłonka, położone na granicy faz między ścianą naczynia a krwią, syntetyzują wazoaktywne, działające na naczynia, mediatory.

Wzwód prącia zależy od równowagi między czynnikami zwężającymi i rozszerzającymi naczynia, które wpływają na skurcz i rozkurcz jamistych mięśni gładkich i tym samym regulują dopływ krwi oraz określają stan funkcjonalny penisa [1]. W kontrolę erekcji zaangażowanych jest kilka transmiterów, ale wydaje się, że główną rolę odgrywa tlenek azotu [2].

Tlenek azotu NO, nitric oxide jest uważany za główny stymulator rozszerzenia naczyń krwionośnych ciał jamistych i wzwodu prącia. Neuronalna syntaza tlenku azotu znajduje się w nerwach jamistych i ich zakończeniach w obrębie ciał jamistych, jak również w gałęziach nerwów grzbietowych prącia i splotów nerwowych w błonie głębokich tętnic jamistych [3]. Epidemiologia i problem zaburzeń erekcji Zaburzenia erekcji ED, erectile dysfunction zostały określone, jako utrzymująca się niezdolność do osiągnięcia lub utrzymania sztywności prącia, wystarczającej dla satysfakcji seksualnej [4].

Stopień zaburzeń erekcji może być zobiektywizowany przez pięciopunktowy Międzynarodowy Wskaźnik Funkcji Erekcji IIEF-5co pozwala zaklasyfikować zaburzenia erekcji jako łagodne, umiarkowane lub ciężkie, oparte na podstawie wyników. Wskaźnik ów sprawdza pięć głównych dziedzin seksualności: pożądanie seksualne, funkcję erekcji i orgazmu, satysfakcję płciową oraz ogólne zadowolenie z życia seksualnego.

Wyniki IIEF-5 określa się w przedziale pomiędzy 5 i Nasilenie ED jest podzielone na pięć kategorii: ciężkie wyniki IIEF 5—7umiarkowane 8—11łagodne do umiarkowanych 12—16łagodne 17—21 i brak 22—25 [5]. Większość przypadków zaburzeń erekcji ma pochodzenie wieloczynnikowe, a do najczęstszych przyczyn można zaliczyć: występowanie chorób ogólnoustrojowych, sercowo-naczyniowych, zaburzeń endokrynologicznych i neurologicznych.

Znaczenie mogą mieć również czynniki psychologiczne i jatrogenne. Neurologiczne przyczyny zaburzeń erekcji mogą mieć swoje korzenie w ośrodkowym lub obwodowym układzie nerwowym. Do głównych przyczyn zaburzeń erekcji o podłożu neurogennym można zaliczyć: guzy, incydenty naczyniowo-mózgowe, zapalenie mózgu, chorobę Parkinsona, stwardnienie rozsiane, demencję i padaczkę [6].

 • Jeśli erekcja jest niestabilna
 • Erekcja jest podstawowym atrybutem mężczyzny w trakcie aktu seksualnego.
 • Zaburzenia erekcji Twój penis może się zmniejszyć.
 • Zwiększ penisa w chita cena
 • Nie ma jednej przyczyny problemów z erekcją.

Szacuje się jednak, że połowa dysfunkcji erekcji dotyczy zaburzeń naczyniowych. Naczyniowe ED skutkują zaburzeniami relaksacji mięśni gładkich bądź niedrożnością tętnic jamistych [7]. Każde zaburzenie powodujące dysfunkcję śródbłonka END, endothelial dysfunction będzie kolidowało z rozszerzeniem naczyń krwionośnych, zapobiegając tym samym erekcji. Dysfunkcja śródbłonka jest wczesnym markerem rozwoju miażdżycy [8]. Dysfunkcja śródbłonka jest kluczowym czynnikiem w patofizjologii zaburzeń zmniejszałem erekcję i członek, a mężczyźni z END prącia przygotowanie do zwiększenia erekcji ją także zmniejszałem erekcję i członek innych naczyniach krwionośnych [9].

Częstość występowania ED wzrasta na całym świecie. Przewiduje się, że liczba mężczyzn z dysfunkcją erekcji wzrośnie ze milionów w roku do około milionów w zmniejszałem erekcję i członek [10]. Rozpowszechnienie dysfunkcji erekcji jest wysokie u mężczyzn w każdym wieku i zwiększa się znacznie w podeszłym [11]. Zaburzenia erekcji są powszechne w Stanach Zjednoczonych, gdzie około 18—30 milionów mężczyzn powyżej Śródbłonek naczyniowy odgrywa istotną rolę w utrzymaniu homeostazy naczyń w penisie.

Nie tylko służy jako bariera dla krwi, ale jest również istotnym czynnikiem w regulacji napięcia naczyń krwionośnych oraz przepływu krwi w odpowiedzi na bodźce nerwowe, humoralne i mechaniczne.

Wzwód prącia zależy od równowagi między czynnikami zwężającym i rozszerzającymi naczynia, które wpływają na skurcz i rozkurcz jamistych mięśni gładkich i tym samym regulują dopływ krwi oraz określają stan funkcjonalny penisa [19]. W kontrolę erekcji zaangażowanych jest kilka transmiterów.

Tlenek azotu, dopamina, acetylocholina, oksytocyna, hormon adrenokortykotropowy pobudzają proces erekcji, enkefaliny pełnią rolę hamującą, zaś serotonina może działać na obydwa sposoby [2]. Tlenek azotu jest uważany za główny stymulator rozszerzenia naczyń krwionośnych ciał jamistych i wzwodu prącia.

Neuronalna syntaza tlenku azotu znajduje się w nerwach jamistych i ich zakończeniach w obrębie ciał jamistych, jak również w gałęziach nerwów grzbietowych prącia i splotów nerwowych w błonie głębokich tętnic jamistych [2].

Śródbłonkowa syntaza tlenku azotu w znacznym stopniu znajduje się w komórkach śródbłonka, obejmujących jamiste przestrzenie sinusoidy i tętnice ślimakowe, lecz nie jest obecna w kolagenowych komórkach zmniejszałem erekcję i członek gładkich [20]. Tlenek azotu pochodzenia śródbłonkowego, w dużym stopniu generowany w odpowiedzi na odkształcenia ścian naczyń wywołane przez wzrost przepływu krwi i ciśnienia w prąciu, jest uważany za czynnik, utrzymujący proces zmniejszałem erekcję i członek, a w określonych warunkach, mogący nawet zapewnić erekcję przy braku nNOS, co wykazano w badaniu na zwierzętach [21].

Poszerzenie naczyń prącia jest niezbędne w procesie erekcji. Niewystarczająca produkcja śródbłonkowego tlenku azotu leży u podstaw tych zaburzeń [2, 3]. W patogenezie zaburzeń erekcji dużą rolę odgrywa nieprawidłowe żywienie. Zmiany w stylu życia dotyczące w szczególności obniżenia spożycia niekorzystnych dla zdrowia węglowodanów prostych i tłuszczów pochodzenia zwierzęcego oraz zwiększenie spożycia produktów o działaniu wspomagającym oraz edukacja pacjenta pod kątem prawidłowego żywienia powinny być pierwszym krokiem w profilaktyce oraz leczeniu dysfunkcji erekcji.

Problemy z erekcją - jakie są przyczyny zaburzeń erekcji?

Antyoksydanty U mężczyzn z ED, wewnątrzkomórkowy poziom zredukowanego glutationu jest znacząco niższy w porównaniu z mężczyznami z prawidłową funkcją erekcji. Glutation to najważniejszy wewnątrzkomórkowy antyoksydant oraz istotny kofaktor dla NOS. Dostarczanie odpowiedniej ilości przeciwutleniaczy utrzymuje glutation w stanie zredukowanym. Niskie stężenie zredukowanego glutationu u pacjentów z cukrzycą oraz ujemna korelacja z poziomem glukozy we krwi sugerują, że otyłość, cukrzyca oraz zwiększone spożycie cukru zmniejszają produkcje NO poprzez naczyniowy stres oksydacyjny, spowodowany wzrostem krążącej glukozy, co może mieć bezpośredni wpływ na rozwój ED [22].

Granat, borówki, czekolada, zielona herbata i czerwone wino zawierają duże ilości polifenoli, które powodują wzrost stężenia NO, co zostało udowodnione w badaniach zarówno na zwierzętach jak i ludziach [23, 24].

Antyoksydanty promują syntezę tlenku azotu, a także chronią przed jego degradacją.

czy członek rośnie podczas erekcji

Wykazano, że działanie tlenku azotu, erekcja i funkcje naczyń mogą być polepszone nawet u osób bez jakichkolwiek jawnych zaburzeń funkcjonalnych [25]. Ponadto jednorazowe podanie kakao bez cukru ,2 mg flawonoidów w dawce 23,4 g i gorzkiej czekolady mg w dawce 74g wykazuje korzystny wpływ na funkcje śródbłonka, ten korzystny efekt działania flawonoidów jest jednak znoszony przez dodatek cukru słodzone kakao: ,2 mg flawonoidów w dawce ,9 g [26]. Dobrze udokumentowane działanie ochronne przeciwutleniaczy na układ sercowo-naczyniowy warzyw i owoców również wspierają tę hipotezę.

Agarwal i wsp. Redukcję tę zaobserwowano w badaniu przeprowadzonym wśród mężczyzn powyżej Zależności tych nie zaobserwowano jedynie u mężczyzn chorych na cukrzycę [30].

Zasugerowano również, że spożywanie komercyjnych preparatów antyoksydantów zmniejszałem erekcję i członek bez recepty poprawia funkcję erekcji i naczyń krwionośnych. Dwoma przykładami, potwierdzonymi klinicznie są bogate w przeciwutleniacze suplementy żeń-szenia głównie grupa związków zwana ginsenozydami i pycnogenol otrzymywany z kory sosny.

W badaniu przeprowadzonym przez de Andrade i wsp.

Twój penis może się zmniejszyć. Sprawdź, jak to powstrzymać

W prospektywnym i randomizowanym badaniu przeprowadzonym przez Stanislavova i jego zespół [32] wykazano z kolei, że dzienne spożycie 3 g L-argininy i 80 mg pycnogenolu jest wysoce skuteczne w przypadku zaburzeń erekcji, podwaja częstotliwość stosunków płciowych oraz wiąże się ze wzrostem IIEF-5 średnio z 15 do Korzystne działanie wydaje się również wywierać regularne spożycie soku z granatu, który jest bogatym źródłem związków polifenolowych zwiększających ilość i biodostępność śródbłonkowego tlenku azotu.

Polifenole bezpośrednio wpływają również na zmiany miażdżycowe związane z zaburzeniami erekcji poprzez ograniczenie rozwoju blaszki miażdżycowej [33].

 1. Я озадачен, - проговорил Ричард, помедлив.
 2. Wzwód – jakie są powody braku erekcji?
 3. Zbyt częsty wzwód

W badaniu opublikowanym w roku [34] sprawdzano z kolei zależność pomiędzy zwyczajowym spożyciem flawonoidów a występowaniem zaburzeń erekcji w grupie obejmującej ponad 25 tysięcy mężczyzn w wieku 40—75 lat. Wykazano, że spożycie flawonów, flawanonów i antocyjanów wiązało się z istotnie statystycznie mniejszą szansą na wystąpienie zaburzeń erekcji w całej grupie.

Wzwód – jakie są powody braku erekcji?

Natomiast po uwzględnieniu wieku badanych okazało się, że większe spożycie tych związków było istotne jedynie wśród starszych mężczyzn — powyżej W ciągu dwóch ostatnich dekad gromadzone dowody łączyły spożycie soi z korzystnymi efektami zdrowotnymi, a większość badań wiązała się z obecnością izoflawonów w jej nasionach. Dobrym źródłem tych związków mogą być również nasiona pozostałych roślin strączkowych, soczewica oraz szpinak i koniczyna czerwona.

Izoflawony: genisteina i diazeina są flawonoidami należącymi do fitoestrogenów, czyli grupy niesteroidowych substancji roślinnych, których struktura chemiczna wykazuje podobieństwo do β-estradiolu, ale słabszą bioaktywność od estradiolu. Mimo że izoflawony występują w wielu produktach, najwięcej badań nad ich wpływem na zdrowie wiąże się ze spożyciem soi i jej przetworów.

Spożycie soi zostało powiązane głównie z obniżeniem ryzyka chorób układu krążenia [35] i nowotworu piersi [36]. Dostępne wyniki badań dotyczące zmniejszałem erekcję i członek zdrowotnych konsumpcji soi są jednak niejednoznaczne, opublikowano również raporty wskazujące na niekorzystny wpływ izoflawonów, co zostało powiązane z ich działaniem zbliżonym do estrogenów [37].

Typowe przyczyny problemów z erekcją

Badania Sherrill i wsp. Dostępne są nieliczne dane, wskazujące zmniejszałem erekcję i członek symptomy feminizacji, na przykład na ryzyko wystąpienia ginekomastii będącej efektem spożycia soi [39]. Niektórzy badacze doszli jednak do wniosku, że izoflawony nie wywołują takich objawów u mężczyzn spożywających je nawet w dużych ilościach [40]. Siepmann i jego zespół [41] opisali przypadek letniego pacjenta z cukrzycą typu 1 z nagłym wystąpieniem utraty libido i zaburzeń erekcji po spożyciu dużych ilości produktów sojowych obecnych w diecie wegańskiej, stosowanej przez ponad rok.

co jeśli na penisie zostanie przełożone

Dieta ta dostarczała mg izoflawonów na dobę i zawierała między innymi takie produkty jak: nasiona soi, tofu, sos sojowy, mleko, ciasteczka i orzechy sojowe. U pacjenta zbadano stężenia wolnego i całkowitego testosteronu oraz dehydroepiandrosteronu DHEA we krwi, następnie stale je monitorowano w ciągu dwóch lat od zaprzestania diety wegańskiej.

Parametry te uległy normalizacji w ciągu roku od zaprzestania stosowania diety. Regulacja stężeń zmniejszałem erekcję i członek i DHEA była równoległa ze stałą poprawą objawów, a pełna funkcja seksualna została odzyskana po roku od zaprzestania stosowania diety wegańskiej.

Obniżone stężenie czas trwania aktu seksualnego testosteronu i podwyższone stężenie DHEA sygnalizują, że izoflawony bywają przyczyną niewystarczającej produkcji testosteronu.

Zbyt niskie stężenie testosteronu może powodować z hipogonadyzm i ED [41]. Witamina D Zaburzenia erekcji często towarzyszą chorobom sercowo-naczyniowym ChSNcukrzycy i nadciśnieniu, co może się wiązać z niedoborem witaminy D [43]. Niedobór witaminy D jest czynnikiem ryzyka ChSN, szczególnie poprzez związek z dwiema głównymi cechami chorób układu krążenia: sztywnością tętnic [44] i podwyższonym stężeniem białka C-reaktywnego, co wpływa na ogólną dysfunkcję śródbłonka naczyń.

Śródbłonek wykazuje przeciwzapalne właściwości, wtedy, gdy jego funkcja jest zaburzona w stanach zapalnych i zwiększonym stresie oksydacyjnym. Stan zapalny prowadzi do powstawania i progresji płytek miażdżycowych, a zarówno ED, jak i choroby układu zmniejszałem erekcję i członek są związane z tym procesem.

Witamina D może hamować proces zapalny poprzez zmniejszenie stężenia białka C-reaktywnego oraz poprawę profilu cytokin. Witamina D ma działanie hamujące dysfunkcję śródbłonka i w ten sposób zmniejsza ED [45]. Rzeczywiście, rozwój ED i miażdżycowej choroby sercowo-naczyniowej ASCVD, atherosclerotic cardiovascular disease mają wiele wspólnych czynników ryzyka, a ED zostały niezależnie związane ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia przyszłych zdarzeń ASCVD [46].

Niskie stężenie 25 OH D jest również związane ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia zdarzeń klinicznych ASCVD, głównie poprzez znane czynniki ryzyka, takie jak: nadciśnienie, cukrzyca, stan zapalny i zaburzenia czynności śródbłonka [49]. W opublikowanym w roku badaniu Barassi i wsp. Wykazano, że ciężkość zaburzeń erekcji koreluje ze stężeniem witaminy D w organizmie — im większy występuje niedobór, tym cięższy przebieg mają ED.

Autorzy badania sugerują, że u mężczyzn z ED stężenie witaminy D powinno być regularnie badane i utrzymywane na optymalnym poziomie.

jak zdobyć erekcję kobiety

Kolejnym silnym markerem zwiększonego ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, a także dysze wspierające dla penisa ryzyka dla zaburzeń erekcji jest również zwapnienie tętnic. Stężenie witaminy D w surowicy i zwapnienie tętnic mają silną odwrotną zależność — im niższe stężenie witaminy D w surowicy, tym większe ryzyko zwapnienia naczyń tętniczych [51]. Występowanie cukrzycy zmniejszałem erekcję i członek ważnym predykatorem dla ChSN, zwiększa ich ryzyko prawie 2,5-krotnie [52].

U podstawy tego mechanizmu znajduje się dysfunkcja śródbłonka, co sprawia, że cukrzyca jest również ściśle związana z ryzykiem zaburzeń erekcji [53]. W trzyletnim badaniu porównano efekt suplementacji diety witaminą D i wapniem z podawaniem placebo.

ryzyko penisa

Zaobserwowano krotny wzrost stężenia glukozy w osoczu krwi i krotny wzrost występowania insulinooporności wśród uczestników badania otrzymujących placebo w porównaniu z grupą badawczą suplementowaną witaminą D i wapniem [54].

Ponadto, suplementacja dużymi dawkami witaminy D jm. W tygodniowym randomizowanym badaniu kontrolowanym placebo wykazano wzrost funkcji komórek β trzustki oraz procentowy wzrost wydzielania insuliny w wyniku dobowej suplementacji diety jm. Zaburzenia erekcji dotykają bardzo często mężczyzn z nadciśnieniem tętniczym. Wykazano, że nasilenie ED wśród pacjentów z nadciśnieniem było związane z wiekiem, czasem trwania nadciśnienia oraz obecnością choroby naczyń obwodowych [57]. Witamina D może hamować nadciśnienie tętnicze przez modulowanie aktywności układu renina—angiotensyna, kaskady białek niezbędnych w regulacji ciśnienia krwi.

Istnieje bezpośredni związek między nadciśnieniem tętniczym, ekspozycją na światło słoneczne oraz udarem mózgu, a częstość występowania nadciśnienia jest znacznie wyższa w zimie niż w lecie.

Zaobserwowano także dwukrotnie większą ilość incydentów udaru mózgu i ataku serca w okresie zimowym [58].

 • Penis z erekcją, ale nie warte
 • Leczenie testosteronem wiąże się z wieloma zagrożeniami, m.
 • Нечего и думать, чтобы осознать, весь его смысл.
 • Kompleks ćwiczeń do poprawy erekcji
 • По-моему, можно не сомневаться в том, что октопауки действительно вылечили Эпонину, а операция слишком рискованна.

Z kolei wynik badania Formana i problemy z powodu dużego penisa. Również otyłość jest silnie związana z ED [60].

W badaniu otyłych mężczyzn dysfunkcja erekcji korelowała z podwyższonymi stężeniami prozapalnych cytokin, dysfunkcją śródbłonka oraz obniżoną produkcją tlenku azotu [61]. Znaleziono również korelację oceny zaburzeń erekcji ze wskaźnikiem masy ciała BMI, body mass index i stosunkiem obwodu talii do bioder WHR, waist-to-hip ratio.

rozszerzenie i wzmocnienie erekcji

U otyłych mężczyzn bez cukrzycy ED były silnie skorelowane z WHR i ulegały znaczącej poprawie wraz ze spadkiem masy ciała i wzrostem aktywności fizycznej. Utrata masy ciała i wzmożony trening fizyczny były również związane z obniżeniem stężenia glukozy, insuliny, triglicerydów, wartości WHR, ciśnienia tętniczego, a także zwiększeniem wydzielania śródbłonkowego tlenku azotu [62].

Otyłość jest odrębnym czynnikiem ryzyka rozwoju ED. Redukcja masy ciała poprawia funkcję erekcji. Trzydzieści procent otyłych mężczyzn z ED odzyskało prawidłową aktywność seksualną po dwóch latach zdrowego stylu życia. Efekt ten był w największym stopniu zależny od regularnej aktywności fizycznej i redukcji masy ciała [61]. Wyniki te wskazują, że częstość występowania niedoboru witaminy D jest większa u pacjentów otyłych. Niedobór witaminy D związany z otyłością nie zależy od wieku, szerokości geograficznej, punku odcięcia określającego niedobór witaminy D i wskaźnika rozwoju społecznego w miejscu badania [64].