Problemy z erekcją psychika


Czynniki psychologiczne jako wtórne, tj.

problemy z erekcją psychika

Ponieważ zaburzenia erekcji mogą być objawem wielu poważnych chorób lub mieć te same czynniki ryzyka, ich właściwe rozpoznanie i leczenie ma bardzo duże znaczenie nie tylko dla jakości życia seksualnego mężczyzny i pary, ale również dla całokształtu zdrowia danej osoby.

Ma to szczególne znaczenie, gdyż obecnie dysponujemy możliwością skutecznego leczenia bardzo wielu chorych!

problemy z erekcją psychika

Rozpoznanie ustala lekarz optymalnie seksuolog na podstawie wywiadu, badań biochemicznych krwi, badania lekarskiego i konsultacji innych specjalistów. Pomocniczo stosuje się też skale samooceny.

problemy z erekcją psychika

Zaburzenia erekcji — leczenie W terapii zaburzeń erekcji stosuje się następujące leki doustne: Leki podstawowe to selektywne i odwracalne inhibitory fosfodiesterazy typu 5 sildenafil, wardenafil, tadalafil Inne leki doustne dobrane w zależności od oceny mechanizmów powstawanie zaburzeń Leczenie farmakologiczne — w postaci iniekcji zastrzyków do ciał jamistych członka ; alprostadil prostaglandyna E1 Stosuje się równie aparaty próżniowe, leczenie chirurgiczne i fizjoterapię — ćwiczenia mięśni dna miednicy.

Ważne mogą być następujące modyfikacje stylu życia: zaprzestanie palenia i nadmiernego picia alkoholu; ruch, uprawianie sportu; normalizacja masy ciała, ciśnienia krwi, parametrów metabolicznych poziomu cukru i cholesterolu we krwi Wśród przydatnych metod psychologicznych należy wymienić: edukację seksualną i poradnictwo seksualne; metody behawioralne i treningowe koncentracja na doznaniach zmysłowych, metody treningowe, systematyczna desensytyzacja ; psychoterapia ę indywidualną, terapię pary.

Często właściwe jest łączenie metod farmakologicznych i terapeutycznych.

problemy z erekcją psychika

Niejednokrotnie wystarcza tylko modyfikacja stylu życia! U większości chorych skuteczność leczenia problemy z erekcją psychika wysoka!

problemy z erekcją psychika

Opracował dr n med.