Powoduje bolesną erekcję, Bolesny wzwód - czym jest spowodowany? Jak go leczyć? - ksadamboniecki.pl


Dom opanowany przez pająki powodujące długotrwałą i bolesną erekcję

Redakcja portalu Ten jeden z najbardziej agresywnych i jadowitych pająków na świecie jest obiektem poszukiwania nowych substancji leczniczych. Ukąszenie Wałęsaka brazylijskiego wywołuje szereg groźnych objawów jak silny ból, pobudzenie, ślinotok, potliwość, arytmię, porażenie nerwowe, a w najgorszym wypadku powoduje śmierć.

powoduje bolesną erekcję

Jad tego pająka to prawdziwy koktajl różnorodnych substancji - peptydów, wolnych aminokwasów, histaminy i serotoniny. Większość wyizolowanych toksyn najprawdopodobniej działa na kanały jonowe sodowe, wapniowe i potasowe.

powoduje bolesną erekcję

Jedną ze składowych jadu jest toksyna Tx, która wywołuje długotrwały, bardzo bolesny wzwód prącia niezwiązany z podnieceniem lub pobudzeniem seksualnym priapizm. Obecnie prowadzone są badania, gdzie próbuje się zastosować tę toksynę w leczeniu zaburzeń erekcji. Zwierzętom laboratoryjnym, które z powodu podwyższonego patologicznie ciśnienia nie osiągały prawidłowego wzwodu szczurom, myszom podawano Tx Analiza tkanek szczurów wykazała, że toksyna podwyższała istotnie stężenie tlenku azotu NO.

Obecność tlenku azotu jest wstępnym warunkiem dla utrzymania ciśnienia wewnątrznaczyniowego i wzwodu. Na podobnej zasadzie działają wykorzystywane dziś pigułki na zaburzenia erekcji - Viagra, Cialis, Levitra.

powoduje bolesną erekcję

Patomechanizm powoduje bolesną erekcję bólu wiąże się z pobudzeniem przez mediatory zapalne, nocyceptorów zlokalizowanych na zakończeniach włókien nerwowych. Uwalniają one na skutek uwrażliwienia takie przekaźniki jak glutaminian, które z kolei łącząc się z receptorami NMDA i AMPA powodują zwiększony napływ wapnia do komórek i dalej poprzez impulsację rdzeniową i wzgórzową powodują świadome odczuwanie bólu.

Jego jad powoduje długotrwałą, bolesną erekcję. Groźnego pająka znaleziono w bananach w Krakowie

Z jadu pająka udało się wyizolować neurotoksyczną substancję z grupy polipeptydów PhTx3. Substancja ta blokując kanały wapniowe, prowadzi do obniżenia uwalniania glutaminianu i zwrotnego wychwytu wapnia oraz glutaminianu.

powoduje bolesną erekcję

W związku z powyższym istnieje możliwość stosowania toksyny PhTx3 w celu zablokowania nieprawidłowegonadmiernego uwalniania glutaminianu w stanach patologicznych — takich jak ból. Z drugiej strony jad ten pobudza także receptory serotoninowe nerwów czuciowych 5-HT4, a ta stymulacja powoduje uwalnianie neuropeptydów takich jak zwiększyć rozmiar penisa bez operacji substancja P co w efekcie wywołuje silny ból i stan zapalny.

Jad Wałęsaka, na skutek aktywacji mastocytów i uwalniania przez nie autakoidów takich jak serotonina i histamina, powoduje wzrost przepuszczalności naczyń skórnych badania na królikach i szczurach.

Zaburzenia erekcji

Substancje te aktywują układ kalikreina-kinina, czego wynikiem jest powoduje bolesną erekcję pozapalnego czynnika — bradykininy. Cały ten skomplikowany proces manifestuje się bólem i obrzękiem płuc.

Nazwa produktu leczniczego: Maxon Active, 25 mg, tabletki powlekane. Nazwa powszechnie stosowana substancji czynnej: Syldenafil. Postać farmaceutyczna: Tabletka powlekana. Wskazanie lub wskazania terapeutyczne do stosowania: Produkt leczniczy Maxon Active jest wskazany do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. W celu skutecznego działania produktu leczniczego Maxon Active niezbędna jest stymulacja seksualna.

Inhibitor proteazy — Trasylol, hamując syntezę bradykininy, znacząco zmniejsza obrzęki indukowane przez układ kalikreiny, a przez to i jad Phoneutria nigriventer. Obecnie w większości badań dotyczących układu kalikreina — kinina wykorzystuje się jad Wałęsaka brazylijskiego co w przyszłości może przysłużyć się do głębszego poznania funkcji wspomnianej kaskady enzymatycznej.

powoduje bolesną erekcję