Penis w literaturze. "Boskie przyrodzenie": historia penisa


Przerzuty raka pęcherza moczowego do prącia — opis trzech przypadków i przegląd piśmiennictwa Mariusz Pietrasz 4Jacek Ciupis 5Jerzy Jakubowicz 6 W penis w literaturze ośrodku leczono w ciągu 9 lat trzech pacjentów z rozsiewem nowotworowym z pęcherza moczowego do prącia.

Rokowanie w przypadku przerzutów nowotworowych do prącia jest niekorzystne. Większość chorych umiera w ciągu roku od rozpoznania. Przeżycia leczonych przez nas pacjentów, wynoszące 6, 10 i 16 miesięcy od momentu rozpoznania przerzutu nowotworu do prącia, są porównywalne z opisywanymi w literaturze średnimi przeżyciami takich chorych.

U dwójki naszych pacjentów przerzuty do prącia były pierwszym objawem uogólnienia choroby nowotworowej, co wskazuje na konieczność brania pod uwagę możliwości wystąpienia przerzutów w tej lokalizacji w trakcie badań kontrolnych, zwłaszcza że u wszystkich opisanych przez nas pacjentów guzy przerzutowe były początkowo bezobjawowe.

Wczesne rozpoznanie rozsiewu raka pęcherza moczowego do prącia umożliwia szybsze wdrożenie przyczynowego leczenia onkologicznego, które mogłoby poprawić jakość życia chorych.

Po rozpoznaniu przerzutów do prącia lub równolegle do tego faktu doszło do uogólnionego rozsiewu choroby, co stanowiło o złym rokowaniu u naszych chorych mimo wdrożonego leczenia, co również opisano w literaturze. Ze względu na rzadkie występowanie przerzutów do prącia nadal nie ustalono u takich chorych standardów postępowania przyczynowego i paliatywnego.

W zależności od typu i zaawansowania guza pierwotnego oraz objawów i stanu ogólnego chorego stosuje się chirurgiczne usunięcie zmiany, całkowitą lub częściową mam mikro penis prącia ewentualnie z wyłonieniem ureterostomiipaliatywną radioterapię oraz chemioterapię.

W przypadku nasilonego, trudnego do opanowania innymi metodami bólu, usuwa się nerw grzbietowy prącia. Metastatic cancer of the bladder to the penis — a report of three cases and a literature review Over the course of nine years three patients with penis i jego zdrowie metastasis seeding from a primary bladder cancer were treated at our centre.

Penile metastatic disease is generally thought of as a poor prognostic indicator and most patients die within a year of their diagnosis.

Survival of our patients following diagnosis ranged from six to sixteen months which is comparable to the average described in the literature. In two of our patients, penile metastasis was the first sign of penis w literaturze spread and importantly they were largely asymptomatic until this time. This should prompt clinicians to consider penile metastasis in their review penis w literaturze bladder patients.

Patients should masaż prostaty i montażu be made aware of the various presenting symptoms. As metastasis to the penis has a low incidence a causal understanding and defined palliative treatments remain uncertain in this group of patients.

In cases of severe pain difficult to control by other means, the dorsal penile nerve may be removed.

Erudycyjna, a przy tym niezwykle zabawna książka Toma Hickmana "Boskie przyrodzenie.

NOWOTWORY Journal of Oncology ; 65, 3: — Słowa kluczowe: przerzuty do prącia, rak pęcherza moczowego Key words: metastases to penis, bladder cancer Wstęp Przerzuty nowotworowe do prącia są stosunkowo rzadkie, zwłaszcza jeśli bierze się pod uwagę częstość występowania nowotworów w sąsiedztwie oraz bogate unaczynienie narządu.

Pojawiają się nawet teorie, że bardzo dobre ukrwienie prącia może paradoksalnie spełniać rolę chroniącą je przed przerzutami z innych narządów. Hipotezę tę wysunął Pond na podstawie podobieństwa ukrwienia ciał jamistych i śledziony.

Dostawa już od 6,99 zł Darmowa wysyłka od zł Bezpieczne transkacje Łatwy zwrot towaru Kupuj i sprawdź spokojnie w domu. W ciągu 14 dni możesz odstąpić od umowy bez podania przyczyny.

Ponieważ przerzuty nowotworowe do śledziony występują skrajnie rzadko, przez analogię do równie rzadkiego zjawiska występowania przerzutów do prącia stawia tezę, że to rodzaj ukrwienia pełni rolę ochronną, zarówno w prąciu jak i w śledzionie [1]. Najczęstsze są przerzuty z układu moczowo-płciowego, jelita grubego i odbytnicy.

"Boskie przyrodzenie": historia penisa - Recenzje

W sumie do tej pory opisano w piśmiennictwie około przypadków chorych z przerzutami do prącia [5—7]. Pierwszy opis przerzutów nowotworowych do prącia ukazał się w roku [8] — ogniskiem pierwotnym był gruczolakorak odbytnicy, a pierwszy przypadek przerzutu z układu moczowego opisał Roberts w r. Poza tym niewielki odsetek stanowiły przerzuty z nerek, jąder i okrężnicy. Ponadto autorzy opisali pojedyncze doniesienia dotyczące przerzutów z górnego odcinka przewodu pokarmowego, trzustki, nosogardła, języka, penis w literaturze, płuc, skóry i kości [5—7, 11—14].

Przerzuty do prącia zwykle są objawem niekorzystnym rokowniczo i towarzyszą rozsiewowi uogólnionemu [15], powodują zwykle istotne pogorszenie jakości życia chorych [16]. Najczęściej opisywane są jako bezbolesne guzy lub owrzodzenia, niekiedy jedynym objawem jest priapizm. U części chorych stwierdza się wyłącznie bóle w okolicy krocza i prącia, krwiomocz i trudności w oddawaniu moczu. Cel pracy Celem niniejszej pracy jest przedstawienie trzech przypadków chorych na raka pęcherza moczowego z przerzutami do prącia, leczonych w Centrum Onkologii — Instytucie im.

Opisy przypadków Pierwszy z opisywanych pacjentów, letni mężczyzna, zgłosił się do COOK 20 marca r. W penis w literaturze badaniu MRI stwierdzono obecność nacieku ściany tylnej i lewej pęcherza moczowego, obejmującego moczowody.

Chory nie wyraził zgody na zabieg operacyjny. Ze względu na stwierdzoną niewydolność nerek pacjent został zdyskwalifikowany z chemioterapii. W okresie 15 kwietnia r. Podano dawkę 60 Gy w 30 frakcjach, uzyskując całkowitą remisję procesu nowotworowego na ponad 3 lata. Pacjent pozostawał bez objawów choroby do 11 lipca r.

Sztuka obsługi penisa - Książki Poradniki - ksadamboniecki.pl

Dwa miesiące później w trakcie badania kontrolnego stwierdzono u chorego obecność kilku zmian guzowatych w prąciu. Dnia 20 grudnia roku przeprowadzono częściową amputację prącia i wyłuszczenie jednocentymetrowego guza okolicy pachwinowej prawej, potwierdzając rozległy naciek raka urotelialnego ciała gąbczastego i obu ciał jamistych w połowie prącia, jak również węzłów pachwinowych prawych z przejściem nacieku na skórę.

Do uzupełniającej chemioterapii chory nie został zakwalifikowany z powodu ciężkich schorzeń współistniejących.

penis w literaturze jakie produkty wpływają na erekcję

Po 6 miesiącach u chorego doszło do rozsiewu raka pęcherza do kości oraz moszny. W następnych miesiącach chory był paliatywnie napromieniany na zmiany przerzutowe w kościach i węzłach chłonnych oraz poddany paliatywnemu wyłuszczeniu guza moszny. Równocześnie u chorego prowadzono insulinoterapię cukrzycy, leczono przewlekłą niewydolność nerek i krążenia. Pacjent zmarł 21 kwietnia r. Drugi z opisywanych pacjentów to letni mężczyzna, u którego rozpoznano inwazyjnego, naciekającego mięśniówkę właściwą raka pęcherza moczowego w IVo zaawansowania, z rozległym naciekiem obejmującym cały pęcherz oraz masywnymi przerzutami do węzłów chłonnych wzdłuż naczyń biodrowych i przestrzeni okołoaortalnej, sięgającymi do odnóg przepony.

Pacjent został zakwalifikowany do paliatywnej chemioterapii, którą rozpoczął 29 października r. Ze względu na znaczną regresję nacieku w badaniu TK widoczny resztkowy naciek 38 × 25 mm oraz znaczne zmniejszenie pakietów węzłów chłonnych chorego zakwalifikowano do paliatywnej radioterapii. Penis w literaturze dniach od 11 kwietnia r.

  • Montaż członka
  • Pompa dla cen penisa
  • Blog Korasa… » określenia do męskiego narządu płciowego
  • Ceneo - porównanie cen, sklepy, perfumy, agd, rtv, komputery

Trzy miesiące później w badaniu kontrolnym stwierdzono obecność stwardnienia u podstawy prącia, obejmującego cały obwód, ciągnącego się na długości 5 cm. W USG opisano pogrubienie i poszerzenie obu ciał jamistych prącia do 36 × 28 mm penis w literaturze długości 6 cm — ich struktura była niejednorodna, odcinkowo zacierała się granica między ciałami jamistymi, co budziło podejrzenie zmian przerzutowych.

Chory pozostawał leczony objawowo. W badaniu TK wykonanym miesiąc później ujawnił się rozsiew do płuc i węzłów chłonnych przytchawiczych dolnych lewych, przedostrogowych, podostrogowych i przytchawiczych górnych prawych, bez cech wznowy w pęcherzu. Chory rozpoczął 16 lutego r. Ponieważ w trakcie chemioterapii doszło do wytworzenia przetoki na grzbiecie prącia, dnia penis w literaturze W kontrolnym badaniu KT uwidoczniono progresję w zakresie zmian przerzutowych w płucach i obustronnie w węzłach chłonnych pachwinowych.

  1. Смотри-ка, они попрятались в своих домиках, так что .

Z powodu progresji procesu nowotworowego chorego zakwalifikowano do chemioterapii III rzutu w oparciu o paklitaksel w monoterapii: otrzymał pierwszą serię leczenia 15 maja r. Całe prącie objęte było rozpadającym się naciekiem z owrzodzeniem i martwicą.

penis w literaturze jakie owoce pomagają w erekcji

Zdecydowano o zakończeniu leczenia przyczynowego. Penis w literaturze skierowano do dalszego leczenia objawowego w hospicjum domowym. Niespełna 2 miesiące później pacjent zmarł, w sumie 12 miesięcy od momentu wystąpienia przerzutów do prącia.

Trzeci z opisywanych chorych to mężczyzna letni, który zgłosił się do COOK 9 lipca r. W wykonanym badaniu stwierdzono masywne zajęcie węzłów chłonnych biodrowych zewnętrznych, wspólnych prawych i pachwinowych. Wobec rozsiewu raka pęcherza moczowego chory zakwalifikowany został do paliatywnej chemioterapii.

W dniach od 14—16 stycznia r. Kolejnej serii chemioterapii nie podano ze względu na pogorszenie się stanu ogólnego i progresję procesu nowotworowego. Chorego skierowano do opieki hospicyjnej około 14 lutego r. Dyskusja Rokowanie w przypadku przerzutów nowotworowych do prącia jest niekorzystne.

"Boskie przyrodzenie": historia penisa

Większość chorych umiera w ciągu roku od ich rozpoznania, opisywane są zaledwie penis w literaturze przypadki przeżyć długotrwałych. Najdłuższe z nich wynosiły: 7 lat w przypadku ogniska pierwotnego w prostacie i 9 lat w przypadku przerzutów raka zlokalizowanego w odbytnicy [11]. Średnie przeżycie chorych z przerzutami do prącia ocenia się na 6,0 do 12,0 miesięcy od chwili ich rozpoznania [4, 17, 18].

U opisywanych przez nas pacjentów okres ten wynosił kolejno 16 miesięcy, 12 miesięcy i 10 miesięcy. Najczęstszą lokalizacją przerzutów jest trzon prącia, w odróżnieniu od pierwotnych nowotworów tego narządu, które typowo lokalizują się w penis w literaturze i napletku.

U wszystkich trzech opisywanych chorych lokalizacja przerzutów była typowa. Najczęściej przerzuty penis w literaturze są w ciałach jamistych [4, 17—20].

Nie opisywano przypadku zajęcia wyłącznie ciała gąbczastego, co zdaniem niektórych autorów dowodzi, że zabiegi wykonywane przez cewkę moczową nie przyczyniają się do rozsiewu nowotworowego do prącia [17]. Prącie jest narządem dobrze unaczynionym, połączonym siecią naczyń krwionośnych oraz limfatycznych z innymi strukturami miednicy. Nie jest dokładnie poznany sposób powstawania przerzutów do tego narządu.

Boskie przyrodzenie. Historia penisa - Wydawnictwo Czarne

Opisuje się 6 prawdopodobnych mechanizmów: 1. Wsteczna droga żylna Przyjmuje się, że jest to najczęstszy mechanizm [2, 17]. Łatwość przenoszenia komórek nowotworowych zapewniają istniejące połączenia między żyłą grzbietową penisa a splotami żylnymi drenującymi narządy miednicy — ta droga rozsiewu tłumaczy, dlaczego większość przerzutowych nowotworów wywodzi się z narządów znajdujących się powyżej prącia, czyli gruczołu krokowego, pęcherza moczowego i odcinka esiczo-odbytniczego jelita grubego.

Ta droga tłumaczy również najczęstsze umiejscowienie guzów przerzutowych w ciałach jamistych prącia, gdyż odwrócony przepływ penis w literaturze tych kanałach umożliwia krwi żylnej z miednicy bezpośredni dostęp do prącia.

penis w literaturze problem z erekcją w ciągu 60 lat

Czasami może przejściowo dochodzić do odwróconego przepływu spowodowanego wzrostem ciśnienia śródbrzusznego przy uruchomieniu tłoczni brzusznej w trakcie kaszlu lub kichania [2].

Wsteczna droga chłonna Ten mechanizm jest podobny do poprzedniego [17].

Naczynia chłonne prącia, podobnie jak dna pęcherza moczowego i tylnej powierzchni gruczołu krokowego, drenują do dysza na penisie z kolcami chłonnych biodrowych zewnętrznych. Podobnie naczynia z dolnej części odbytnicy przechodzą przez obszar krocza do węzłów chłonnych pachwinowych, a następnie biodrowych. Połączenia te stanowią znakomity szlak dla rozsiewu naczyniami chłonnymi, albo poprzez przenikanie, albo w wyniku tworzenia zatorów.

penis w literaturze jakie produkty można poprawić erekcję

Ta droga odpowiada raczej za przerzuty do skóry prącia niż do ciał jamistych lub żołędzi. Droga tętnicza Ten sposób rozsiewu nie jest częsty i być może to tłumaczy rzadkość przerzutów mięsaków do prącia [2]. Są trzy możliwe drogi dostępu komórek nowotworowych do krążenia tętniczego: bezpośrednie szerzenie się guza w układzie tętniczym, np. Bezpośrednie szerzenie się Ten sposób szerzenia się jest możliwy z penis w literaturze sąsiadujących, czyli guzów gruczołu krokowego i pęcherza moczowego.

Poza tym penis w literaturze z nowotworów dolnej części odbytnicy mogą rozprzestrzeniać się wzdłuż dołów kulszowych na nasadę prącia. Ta droga może odpowiadać za zmiany na bliższej części trzonu prącia, które, co ciekawe, znacznie rzadziej występują niż te w ciałach jamistych i żołędzi.

Wszczepienie i przerzuty po ingerencji zabiegowej Zostały opisane jako możliwe sposoby rozsiewu do prącia, mimo że wydają się mało prawdopodobne, jako że izolowane przerzuty do ciała gąbczastego bez równoczesnego zajęcia ciał jamistych praktycznie nie występują [17].

W przypadku nasilonego, trudnego do opanowania innymi metodami bólu, usuwa się nerw grzbietowy prącia [3].